Gen. v.v. František Malenínský, viceprezident TRIX Connections, se setkal se sirem Stuartem Peachem, předsedou vojenského výboru NATO

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Význam inovací a pokročilých technologií stále roste a je dlouhodobou prioritou také obranných složek. Posílit propojení výsledků výzkumu a vývoje vznikajících na nejstarší české technické univerzitě s českým obranným průmyslem má za úkol nový senior advisor, gen. poručík v.v. Ing. František Malenínský, který začátkem roku zamířil po čtyřiceti šesti letech v armádě z nejvyšších struktur NATO do akademické a průmyslové sféry. V univerzitním start-upu TRIX Connections působí na pozici viceprezidenta. Nově přijal poradenskou funkci na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT). V minulém týdnu se setkal a jednal se sirem Stuartem Peachem, předsedou Vojenského výrobu NATO, nejvyššího vojenského orgánu NATO.

 

SirPeachGenMaleninsky Praha 2

 „V čase stráveném ve velice přátelském duchu jsme se se sirem Peachem věnovali debatám o nových technologiích a budoucím vývoji umělé inteligence,“ potvrdil gen.v.v František Malenínský, a upozornil na aktualizovanou studii „NATO Science & Technology Trends: 2020-2040“, která poskytuje přehled a analýzu prioritních oblastí klíčových pokročilých technologií, které v současnosti procházejí rychlým vývojem a budou pro NATO v následujících dvaceti letech zásadní. „Jednou z nich je právě i využívání integrované umělé inteligence napříč spektrem distribuovaných, a přitom globálně dostupných technologií,“ zdůraznil Malenínský. Technologie s těmito charakteristikami zvyšují provozní a organizační účinnost NATO a rozvíjejí znalostní a rozhodovací výhody. „Dlouhodobý technologický vývoj v oblasti dat a umělé inteligence bude mít výrazný dopad už v příštích 5 až 10 letech,“ doplnil Malenínský. „V tomto směru nesmírně oceňuji a velice pozitivně hodnotím, že zde na úrovni rektora ČVUT, vedení CIIRC ČVUT i start-upu TRIX Connections vzniká jednotící linie v oblasti vývoje a směřování technologií tak, aby bylo společné úsilí zaměřeno na skutečně efektivní využití kapacit ČVUT v této oblasti.“

 

„CIIRC i celé ČVUT dělá špičkový výzkum v oblastech, jako mobilní robotika, umělá inteligence a mnoha dalších. To jsou všechno oblasti, které jsou pro obranný a bezpečnostní průmysl klíčové,“ konstatoval Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT, a doplnil: „Generál Malenínský výborně zná potřeby obranného průmyslu a nyní i silné stránky našeho výzkumu. Mluví oběma jazyky a dokáže propojit tyto světy.“

 

Air Chief Marshal sir Stuart Peach, zastává pozici předsedy Vojenského výboru NATO od roku 2018, kdy byl do funkce jmenován po českém armádním generálovi Petru Pavlovi. Vojenský výbor NATO předkládá návrhy a doporučení Severoatlantické radě. Stejně jako v ní je každá z členských zemí zastoupena jedním vojenským zástupcem. Náčelníci generálních štábů členských zemí volí svého předsedu na tříleté období.

 

Generál František Malenínský působil jako zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR a poslední tři roky také jako vojenský představitel České republiky při NATO a EU v Bruselu. Armádu opustil po čtyřiceti šesti letech aktivní služby, z toho devíti ve strukturách NATO. Od ledna 2021 zastává funkci viceprezidenta start-up společnosti TRIX Connections, jejíž vznik na CIIRC ČVUT akcelerovala první vlna koronavirové pandemie. Jako senior advisor CIIRC ČVUT pro obranný výzkum má na starosti vyhledávání možností uplatnění moderních technologií pro obranné využití na národní i mezinárodní úrovni, pro což má díky svým bohatým zkušenostem z nejvyšších armádních pozic v ČR i NATO nejlepší předpoklady.