Výzkumný tým CIIRC ČVUT obdržel Cenu evropského občana

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Výzkumníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) získali za ochrannou polomasku „CIIRC RP95-3D“ Cenu evropského občana za rok 2020. Rozhodla o tom porota složená ze zástupců Evropského parlamentu a významných osobností občanské společnosti. Evropský parlament ocenil celkem třicet laureátů ze všech členských států EU.

Zdroj: CIIRC ČVUT

Ochrannou polomasku skládající se z těla tisknutého na speciálních 3D tiskárnách a externího filtru stupně P3 vědci vyvinuli během jednoho březnového týdne 2020 v rámci nově založeného centra excelence pro pokročilou průmyslovou výrobu RICAIP. Polomaska získala jako ochranná osobní pomůcka nejdříve ve zkráceném, následně v řádném režimu plnou CE certifikaci a ve spojení s filtrem splňuje dokonce vyšší stupeň ochrany než respirátor FFP3. Tisková 3D data byla poskytnuta pro nekomerční účely a sdílena s vlastníky příslušných zařízení po celém světě. O rozšíření dat se postaral startup TRIX Connections, který výzkumníci pro tyto účely založili.

Vývojový tým ochranné masky
Polomasku vyvinuli: Pavel Burget, Alexandr Lazarov, Petr Kadera, Vít Dočkal, Jaroslav Lískovec. Photo/Foto: Lukáš Socha

„Ocenění Evropského parlamentu si velmi ceníme – patří nejen nám, ale celému institutu, bez jehož podpory, nejmodernější infrastruktury centra RICAIP, a také celkovému inovačnímu nastavení bychom nemohli během tak krátké doby dosáhnout hmatatelného výsledku, řekl Vít Dočkal za vývojový tým CIIRC ČVUT.

„Ochranná polomaska byla pro CIIRC cennou zkušeností a také ukázkou toho, jak může česká věda ve spojení s průmyslovými partnery rychle pomáhat – a to nejen v době krize, ” vyjádřil Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT.

Cenu evropského občana uděluje každoročně Evropský parlament od roku 2008 jednotlivcům, skupinám, sdružením nebo organizacím. Tato cena je vyznamenáním za mimořádné výsledky v prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za podporu společných hodnot, zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty Listiny základních práv EU.

Slavnostní předání ceny proběhne na národní úrovni a na půdě Evropského parlamentu na podzim 2021.